Yurtdışından kendi kullanımları için cep telefonu getirilenlerden cihaz başına 100 TL harç alınmasına yönelik uygulama bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete’de bugün yayınlanan ve 492 sayılı Harçlar Kanunu’na eklenen maddeyle yolcu beraberinde getirilen telefonlar için harç alınması uygulaması başlamış oldu.

Uygulamaya göre, yurtdışından cep telefon getirenler. vergi dairelerine 100 TL harç ödeyecek ve bu ödemeyi yaptıklarına dair belgeyi, telefonlarını pasaporta kayıt ettirmek için başvurdukları GSM operatörüne ibraz edecekler.

Vergi dairesine ödeme yapılırken yurtdışından getirilen cep telefonunun IMEI numarasının da belgeye yazılması gerekiyor. Harç ödenmeden kullanıma açılan cihazlar içinse, ilk kayıt tarihinden itibaren yüzde 50 fazlasıyla hesaplanan gecikme zammı tahsil edilecek.

Güncelleme!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, daha önce durdurulan yurdışından getirilen elektronik kimlik bilgisine (IMEI) haiz cihazların kayıt işlemine, bugünden itibaren başlandığını bildirdi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan yapılan yazılı açıklamada, yurt dışından getirilen elektronik kimlik bilgisine sahip cihazların kayıt altına alınmasında uygulama değişikliğine gidildiği belirtildi. 15.06.2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 20’nci maddesi ve Kanunun Yürürlük maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan ‘Harçlar Kanunu Genel Tebliği’ 16/06/2012 tarihli ve 28325 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği dile getirilen açıklamada, şöyle denildi: “Söz konusu tebliğde, yurtdışından yolcu beraberinde getirilen elektronik kimlik bilgisini (IMEI) haiz cihazların kayıt altına alınması işleminden önce, Vergi Dairelerine 100 TL harç bedeli yatırılması gerektiği hususu hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda Abone Kayıt Merkezleri tarafından gerçekleştirilecek kayıt işlemleri esnasında, diğer gerekli belgeler ile birlikte 100 TL’lik harcın yatırıldığına dair, üzerinde pasaport sahibinin TC Kimlik Numarası veya Pasaport Seri Numarası ile isim, soy isim ve kayıt yapılacak olan cihazın IMEI numarası yazılmış olan, Vergi Dairelerinden alınmış belgenin (makbuzun) aslının da 15.06.2012 tarihinden itibaren başvuru sahibi tarafından abone kayıt merkezine ibraz edilmesi gerekmektedir. 15.06.2012 tarihinde, Maliye Bakanlığı tarafından harç işleminin yatırılmasına ilişkin Tebliğ yayımlanıncaya kadar kurumumuzca durdurulmuş olan elektronik kimlik bilgisine (IMEI) haiz cihazların kayıt işlemine, 19.06.2012 tarihi itibarı ile Abone Kayıt Merkezleri tarafından yukarıda belirtilen biçimde yeniden başlanacaktır.”