Bekledim..
Sadece bekledim..

Sen gelirsin diye değil,
Gelmeni beklemiyordum zaten,
Ama en azından bir selam göndermeni,
Bir şekilde hatırlamanı bekledim..

Hani bir gerekçe yok ortada,
Hâl hatır sormak denir ya,
Heh ondan bekledim işte..

Ne sen geldin, ne de selamın.
Hâlim vaktim yerinde değil

Hâlsizim,

Vakitsizim,

En acıtanı da

Sensizim..