Zamanın birinde iki tane akıllı mı akıllı kız kardeş varmış,

Etrafındaki ve okuldaki tüm bilgi onlara yetmez olmuş.
Bir gün anneleri onları dağdaki bilge adama götürmeye karar vermiş. Kızlar,
bilge adamla karşılaşınca ona sorular sormaya başlamışlar. Bilge
adam bütün soruları doğru cevaplamış: kızlar çok sevinmişler ve
annelerinden eğitimleri için bir süreliğine izin isteyerek bilge adamın
yanında kalmışlar.
Sordukları soruların hepsinin cevabı doğruymuş. Bir süre çok mutlu
olmuşlar: ama sonra sıkılmaya başlamışlar, “Bilgenin bilemeyeceğ bir soru
bulmamız lazım” diye düşünmüşler. Kızlardan biri bir gün” Buldum! ” diye
sevinmiş.”
İki elimin arasında bir kelebek koyacağım ve bilge adama soracağım ”
Avucumun içinde bir kelebek var. Canlı mı, ölü mü? ” ” Ölü” derse kelebeği
bırakacağım. canlı derse avucumu hafifçe bastıracağım.
Her ne derse cevabı bilemeyecek.
Kızlardan birisi kapalı tuttuğu ellerini bilgeye doğru uzatmış.
(Şimdi lütfen siz de yapın. Avuçlarınız birbirine bakacak şekilde
ellerinizi birleştirin ve uzatın. Ben açın deyinceye kadar da açmayın). Ve
sormuş:
“Avucumun içinde bir kelebek var: canlı mı, ölü mü?
Bilge adam cevap vermeden önce uzun süre kızın gözlerine bakmış, bakmış ve
cevaplamış:
“Senin ellerinde kızım. Senin ellerinde… ……”

Şimdi bakın hayatınıza ve mutluluğunuza. .
Nerede mi?
Açın avucunuzu..
Sizin ellerinizde: Tam avucunuzun içinde .