Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yeni bir model uygulamaya konuluncaya kadar, halen izin verilen üniversitelerde açılacak pedagojik formasyon programlarına Talim Terbiye Kurulu’nun kararında yer alan alanlarda eğitim gören ve mezun olacak öğrencilerin başvurma hakkının saklı olduğuna karar verdiğini bildirdi.

Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya başkanlığındaki YÖK Genel Kurulu sona erdi. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, Eğitim, Kadro, Mevzuat ve Vakıf Üniversiteleri Koordinasyon komisyonları raporlarının yanı sıra gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlandığı belirtildi.

Açıklamada, “Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurumu bünyesinde yer alan Öğretmen Yetiştirme Çalışma Grubu’nun yürüttüğü çalışmalar sonucu geliştirecek yeni bir model uygulamaya konuluncaya kadar, halen izin verilen üniversitelerde açılacak pedagojik formasyon programlarına Talim Terbiye Kurulu’nun 80 no’lu kararında yer alan alanlarda eğitim gören ve mezun olacak öğrencilerin başvurma hakkının saklı olduğuna karar verilmiştir.” denildi.

Konuyla ilgili olan yüksek öğretim kurumlarında halen öğrenim gören öğrenciler ile bu kurumlardan mezun olanların alınan kararla ilgili olarak her hangi bir mağduriyeti söz konusu olmadığı vurgulanarak, açılacak pedagojik formasyon programlarına başvurma haklarının olduğu kaydedildi.