fobi

fobi

Fobi, kişinin günlük yaşamını olumsuz etkileyen korkulardır. Fobi kelimesi, Yunan mitolojisine göre Phobos ‘dehşet tanrısı’nı temsil feden  Phobos kelimesinden gelmektedir. Fobinin nedenleri konusunda çeşitli açıklamalar ve tasvirler vardır. Örneğin; Freud, fobiyi bilinçaltı çatışmaları olarak tanımlarken Watson fobiyi, şartlı refleks olarak tanımlamıştır

Canlıların varlığını tehdit eden, risk taşıyan durumlarda içgüdüsel olarak gösterdikleri istemsiz tepkiler korku olarak nitelendirilir. Bir nevi canlı metabolizmasının ön-uyarı mekanizmasıdır.  Fakat bu korkular ‘kontrolden çıktığı vakit bu durum fobiye dönüşür. Kişi günlük yaşamını istediği şekilde sürdüremez. Onun, sanki kendi dışında işleyen bir mekanizma gibi, kendine hükmeden bir dış güç gibi işlev gören fobisinin etkisi altına girer.

Fobilerin Özellikleri


Fobi aslında toplumda çok sık görülen bir anksiyete bozukluğudur. Bu rahatsızlığı gösteren kişiler ‘fobik’ olarak adlandırılır. Yapılan araştırmalar toplumun %10’unun fobik olduğunu düşünse de bu oran aslında %25 civarındadır. Çünkü halk arasında fobiler bir huy ya da kişilik özelliği olarak algılandığından tedavi için doktora başvurulmamaktadır.

Fobinin Belirtileri

Korku yaratan herhangi bir nesne, durum ya da aktivite ile karşılaşıldığında anksiyete belirtileri ortaya çıkmaktadır. Panik atak rahatsızlığında görülen belirtilerin hemen hemen hepsi fobik rahatsızlığında da ortaya çıkmaktadır. Gözlenen belirtilerden bazıları; çarpıntı, terleme, yüz kızarması, titreme, nefes darlığı, ağız kuruluğu, bulanık görme, yutkunma güçlüğü, mide bulantısı, bilinç kaybı, bayılma, tansiyon düşüşü…

Fobilerin Tedavisi


Fobilerin tedavisinde ilaç ve psikoterapi birlikte uygulanmaktadır. İlaç tedavisi çoğu kez yeterli olmamakla birlikte antidepresan ilaçlar da kullanılmaktadır.

Fobilerin tedavisinde en sık başvurulan yöntem ise, kişinin korkusuyla yüzleşmesinin sağlanmasıdır. Bu kişinin, anksiyete yaratan nesne ya da durumun üstüne giderek anksiyeteyi nasıl yaşadığını ve onunla nasıl başa çıkabileceğini bizzat görmesi ve öğrenmesi sağlanır.