Etiket: bugün

Cepte 100 TL’lik Har(a)ç Uygulaması!

Yurtdışından kendi kullanımları için cep telefonu getirilenlerden cihaz başına 100 TL harç alınmasına yönelik uygulama bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete’de bugün yayınlanan ve 492 sayılı Harçlar Kanunu’na eklenen maddeyle yolcu beraberinde getirilen telefonlar için harç alınması uygulaması başlamış oldu.

Uygulamaya göre, yurtdışından cep telefon getirenler. vergi dairelerine 100 TL harç ödeyecek ve bu ödemeyi yaptıklarına dair belgeyi, telefonlarını pasaporta kayıt ettirmek için başvurdukları GSM operatörüne ibraz edecekler.

Vergi dairesine ödeme yapılırken yurtdışından getirilen cep telefonunun IMEI numarasının da belgeye yazılması gerekiyor. Harç ödenmeden kullanıma açılan cihazlar içinse, ilk kayıt tarihinden itibaren yüzde 50 fazlasıyla hesaplanan gecikme zammı tahsil edilecek.

Güncelleme!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, daha önce durdurulan yurdışından getirilen elektronik kimlik bilgisine (IMEI) haiz cihazların kayıt işlemine, bugünden itibaren başlandığını bildirdi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan yapılan yazılı açıklamada, yurt dışından getirilen elektronik kimlik bilgisine sahip cihazların kayıt altına alınmasında uygulama değişikliğine gidildiği belirtildi. 15.06.2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 20’nci maddesi ve Kanunun Yürürlük maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan ‘Harçlar Kanunu Genel Tebliği’ 16/06/2012 tarihli ve 28325 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği dile getirilen açıklamada, şöyle denildi: “Söz konusu tebliğde, yurtdışından yolcu beraberinde getirilen elektronik kimlik bilgisini (IMEI) haiz cihazların kayıt altına alınması işleminden önce, Vergi Dairelerine 100 TL harç bedeli yatırılması gerektiği hususu hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda Abone Kayıt Merkezleri tarafından gerçekleştirilecek kayıt işlemleri esnasında, diğer gerekli belgeler ile birlikte 100 TL’lik harcın yatırıldığına dair, üzerinde pasaport sahibinin TC Kimlik Numarası veya Pasaport Seri Numarası ile isim, soy isim ve kayıt yapılacak olan cihazın IMEI numarası yazılmış olan, Vergi Dairelerinden alınmış belgenin (makbuzun) aslının da 15.06.2012 tarihinden itibaren başvuru sahibi tarafından abone kayıt merkezine ibraz edilmesi gerekmektedir. 15.06.2012 tarihinde, Maliye Bakanlığı tarafından harç işleminin yatırılmasına ilişkin Tebliğ yayımlanıncaya kadar kurumumuzca durdurulmuş olan elektronik kimlik bilgisine (IMEI) haiz cihazların kayıt işlemine, 19.06.2012 tarihi itibarı ile Abone Kayıt Merkezleri tarafından yukarıda belirtilen biçimde yeniden başlanacaktır.”

Sadece ‘Bugün’

Her yer bu kadar çok soğukken,
Göz gözü görmezken nasıl çıkarım dışarı,
Yürüdüğüm her yerde senden bir iz varken
Nasıl dolaşabilirim yollarda bugün?

‘Seni çok özledim’ desem de kendime
Nasıl arar seni o körpe parmaklarım?
Her dakika elimin gittiği o resimlerimize
Nasıl zarar verebilirim ki bugün?

Fincanımın kenarında hala dudak izin dururken,
Nerede şimdi o dudakların, öpemem ki onları bugün..
Eğer bir başkası dokunduysa onlara benden başka
Azrail buyursun gelsin, inan ölebilirim bugün..

Her yerde güneş var gölgendeyim bugün,
Ne yaptım ne ettiysem aklımdaydın işte bugün.
Bütün gün bekledim geçip gitsin diye lâkin
Unutmayı bile unutmadım bugün..

Bugün


Bazen susup, kenara çekilip sadece ‘dinle(n)mek’ gerek..

Mesela tam da şu an gibi..

Her yerde kar var çıkamam ki bugün
Her yerde senden bir iz duramam ki bugün
Seni çok özledim arayamamki bugün
Bugünde derdime çare değil bugün
Fincanımın kenarında hala dudak izin
Dudakların nerede öpemem ki bugün
Eğer bir başkası dokunduysa onlara
Azrail buyursun ölebilirim bugün
Her yerde güneş var gölgendeyim bugün
Ne yaptım ne ettiysem aklımdaydın bugün
Bütün gün bekledim bu kadar mı kötüydüm
Unuttunmu tek tanem
Bugün benim doğum günüm
Fincanımın kenarında hala dudak izin
Dudakların nerede öpemem ki bugün
Eğer bir başkası dokunduysa onlara
Azrail buyursun ölebilirim bugün

___________________________________