Etiket: balkan yerleşkesi

Geçmiş Yılların Harç Ücretleri

Trakya Üniversitesi’ne ait geçmiş yılların harç ücretleri.

Bu ücretler sizlere sadece ‘yol gösterici’dir. Yeni harç ücretleri fiyatlandırılmadığı için en azından bir bilginiz olsun, neyle karşılacağınızı bilin diyedir. İlk sütun ‘yıllık’ tutarı gösterir. İkinci sütun ‘dönemlik’ yatırmanız gereken tutardır. 3. sütun ise ‘katkı kredisi’ aldığınız zaman ödemeniz gereken tutardır (Bu kredi alan kısmı yeni kayıt yaptıracak arkadaşlar için geçerli değildir)N O R M A L           Ö Ğ R E T İ M  (*)

2009-2010 Öğretim Yılı

Güz Yarıyılı (Birinci Yarıyılı) ve Bahar Yarıyılı (İkinci Yarıyılı)

Tahsil Edilecek Öğrenci Katkı Payları

BİRİMİN ADI ÖĞRENCİ

KATKI PAYI

NORMAL

TAKSİT

KREDİ ALAN TAKSİT (**)
(TL.) (TL.) (TL.)
TIP FAKÜLTESİ

709,20 354,60 59,10
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ 464,40 232,20 38,70
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 340,80 170,40 28,40
EĞİTİM

FAKÜLTESİ

340,80 170,40 28,40
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 375,60 187,80 31,30
DEVLET KONSERVATUVARI (LİSANS) 706,80 353,40 58,90
GÜZEL SANATLAR FAK. 379,20 189,60 31,60
SAĞLIK BİLİMLERİ FAK. 340,80 170,40 28,40
UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULLARI 228,00 114,00 19,00
K. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 228,00 114,00 19,00
EDİRNE SAĞLIK YÜKSEKOKULU 228,00 114,00 19,00
MESLEK YÜKSEKOKULLARI 228,00 114,00 19,00
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 228,00 114,00 19,00
LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİM 309,60 154,80

(**) : KREDİ ALANLARIN ÖDEYECEĞİ TAKSİTLER (KREDİ ALMASI KESİNLEŞEN)

2009-2010 ÖĞRETİM YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN

ÖĞRENCİ KATKI PAYLARI

BİRİMİN ADI ÖĞRENCİ

KATKI PAYI

(TL.)
TIP FAKÜLTESİ 2.127,60
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 1.126,80
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ 1.393,20
EĞİTİM FAKÜLTESİ 1.022,40
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 1.022,40
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 1.022,40
EDİRNE SAĞLIK YÜKSEKOKULU 684,00
UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULLARI 684,00
DEVLET KONSERVATUVARI (LİSANS) 2.120,40
MESLEK YÜKSEKOKULLARI 684,00
LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİM 928,80

İ K İ N C İ           Ö Ğ R E T İ M  ( ***)

2009-2010 Öğretim Yılı

Güz Yarıyılı (Birinci Yarıyılı) ve Bahar Yarıyılı (İkinci Yarıyılı)

Tahsil Edilecek Öğrenim Ücretleri

BİRİMİN ADI

ÖĞRENİM ÜCRETİ

TAKSİT
(TL.) (TL.)
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

FEN BÖLÜMÜ

(Biyoloji, Fizik, Matematik, Kimya)

1.281,00 640,50
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

EDEBİYAT BÖLÜMÜ

(K.Arkeoloji, Tarih, Türk  Dili ve Edebiyatı, Sanat Tarihi)

962,00 481,00
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

1.529,00 764,50
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

1.155,00 577,50
EĞİTİM FAKÜLTESİ

1.027,00 513,50
UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU 1.155,00 577,50
K. BEDEN EĞT. VE SPOR YO 1.155,00 577,50
MESLEK YÜKSEKOKULLARI

770,00 385,00

(*) :

1-      Öğrenci Katkı Payı iki eşit taksitte ödenir. İlk taksit kayıt olma sırasında alınır.

2-      Lisans düzeyinde ikinci bir yükseköğretim yapan öğrenciler için öğrenci katkısı % 100 fazlası ile alınır.

3-      Yabancı Uyruklu öğrencilerden katkı payının üç katı o günkü kur üzerinden döviz olarak defaten alınır.

4-      Türk asıllı olmakla birlikte yabancı uyruklu statüsünde olan öğrencilerden katkı payı Türk uyruklu öğrenciler gibi alınır.

5-      Normal öğrenim süreleri içinde mezun olamayanlardan öğrenci katkısı birinci yıl için %50, müteakip yıllar için %100 fazlasıyla alınır.

6-      Yabancı uyruklu öğrencilerden normal öğrenim süresi içerisinde başarısız olanlardan öğrenci katkısı birinci yıl için %50, müteakip yıllar için %100 fazlasıyla alınır.

7-      Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları öğrencileri, kazandığı fakültenin, yüksekokulun ve bölümün katkı payını öder.

8- Yabancı dilde eğitim yapan eğitim fakülteleri hariç olmak üzere yabancı dille öğretim yapan yükseköğretim kurumlarında öğrenci katkı payı iki katı olarak alınır.

(***) : İkinci Öğretim öğrenim ücretleri, peşin olarak ya da biri kayıt olma sırasında, diğeri Şubat ayında iki eşit taksitte ödenir. Yabancı uyruklu öğrencilerden, öğrenim ücreti % 100 fazlasıyla defaten alınır.

T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

YÖNETİM KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ : 18 AĞUSTOS 2009

TOPLANTI SAYISI  : 24

KARAR 08 :

Üniversitemiz Tunca Meslek Yüksekokulu Uzaktan Eğitim Öğrenim giderleri hususu görüşüldü.

Tunca Meslek Yüksekokulu; Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Programı, Bilgisayar Programcılığı Programı, Bilgi Yönetimi Programı öğrencilerinden Öğrenci Katkı Payına ilave olarak, kendilerine verilecek CD, yazılım, teknoloji giderleri ile sınav ve diğer giderler karşılığında 2009-2010 Eğitim Öğretim yılında Öğrenim Gideri olarak 1.100,-TL (BinyüzTürkLirası) alınmasına,

Öğrenim giderinin öğrenci tarafından 550+550,-TLlik dilimler halinde 2 taksitte ödenmesine,

Son ödeme tarihi geçmiş öğrenim gideri için 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsili Hususu Hakkında Kanunun hükümleri çerçevesinde, aylık %2,5 faiz işletilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Öğrenci Katkı Payı veya Öğrenim Ücreti ödemelerinizi, İş Bankasının

¨                      İnternet Şubesi (www.isbank.com.tr)

¨                      Çağrı Merkezi (444 02 02)

¨                      Bankamatik cihazları

¨                      Şubelerinde bulunan Netmatik cihazları

¨                      Şubeleri

aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz.

Eğer, İş Bankasında bir vadesiz YTL hesabınız ve Bankamatik kartınız varsa ya da interaktif bankacılık kullanıcısı iseniz, İş Bankası Bankamatik ve Netmatik cihazları, çağrı merkezi ya da internet şubesi aracılığıyla öğrenci katkı payınızı veya öğrenim ücretinizi sıra beklemeden yatırabilirsiniz.

¨                       Bankamatiklerde ve Netmatiklerde;

Diğer İşlemler < Firma/Kurum Ödemeleri < Üniversite Harçları

menüsünde üniversitemizi seçerek ve öğrenci numaranızı girerek,

¨                       İnternet Şubesinde;

Ödemeler<Üniversite Ücretleri

menüsünde üniversitemizi seçerek, öğrenci numarası ve ödeme tutarı alanlarını doldurarak,

¨                       Çağrı Merkezinde;

5-Bireysel Bankacılık İşlemleri < 3-Ödeme İşlemleri < 5-Öğrenci Harcı

menüsünden ya da * (yıldız) tuşuna basarak müşteri temsilcisi yardımıyla

katkı payı yatırma işleminizi tamamlayabilirsiniz.

NOT: İnternet Şubesini ve Çağrı Merkezini kullanırken müşteri numarası ve şifre girişi yapmanız gerekmektedir.

HER DURUMDA GEÇERLİ BİR MAKBUZ ALMANIZ VE ÖĞRENCİ İŞLERİNİZE VERMENİZ GEREKMEKTEDİR.

24 Ekim 2010 Pazar günü

Saat 19:00’da

Devlet Konservatuar Salonunda sizlerle..

Kaynak: www.trakya.edu.tr